škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

Školní řád

ŠVP

Průřezová témata

Učební plány

Žádost o povolení IVP

Žádost o přestup dítěte

Žádost o uvolnění dítěte během školního roku

Žádost o neklasifikaci v předmětu

Žádost o povolení pokračování v základním vzdělání

Výroční zpráva 2017/1812