škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

Organizace školního roku 2020/2021

Letošní rozvrhy tříd v přiloženém souboru PDF

Organizace školního roku 2020/2021

1.9.2020

Zahájení školního roku 2020/2021

31.1.2021

Ukončení vyučování v 1. pololetí

30.6.2021

Ukončení vyučování v 2. pololetí

1.9.2021

Zahájení školního roku 2021/2022

 

Prázdniny

podzimní

29. a 30.10.2020

vánoční

23.12.2020 – 3.1.2021

pololetní

29.1.2021

jarní

15. 2. - 21. 2. 2021

velikonoční

1.4.2021

Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.

 

Plenární zasedání SRPDŠ (valná hromada) - Třídní schůzky - Vzhledem k epidemiologické situaci a doporučení MŠMT budou probíhat elektronickou formou.

Bližší informace budou posílány prostřednictvím komunikačního systému Komens v Bakalářích, popřípadě e - maily.

Zápis do 1. tříd - duben 2021

Zápis do MŠ – květen 2021

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zápis k předškolnímu vzdělávání do následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.1