škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

Organizace školního roku 2018/2019

3.9.2018 Zahájení školního roku 2018/2019
31.1.2019 Ukončení vyučování v 1. pololetí
28.6.2019 Ukončení vyučování v 2. pololetí
2.9.2019 Zahájení školního roku 2019/2020

 

Prázdniny

podzimní

  29.10.2018 a 30.10.2018

vánoční

  22.12.2018 - 2.1.2019

pololetní

  1.2.2019

jarní

  4.2.2019 - 10.2.2019

velikonoční

  18.4.2019 a 19.4.2019

Hlavní prázdniny budou trvat od 29.6.2019 do 1.9.2019

 

Plenární zasedání SRPDŠ (valná hromada) - 26. 9. 2018

Třídní schůzky - 15. 11. 2018 a 25. 4. 2019 vždy v 16 hodin

Schůzka pro rodiče žáků 9. tříd: 28. 1. 2019

Termíny schůzek se mohou z provozních důvodů změnit.

Zápis do 1. tříd  - duben 2019 a zápis do MŠ - květen 2019

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

Den otevřených dveří:         únor 2019

Rozvrhy tříd1