škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

Organizace šk. roku 2023/2024

Rozvrhy

Prázdniny

Třídní schůzky: 5. 10. 2023, 23. 11. 2023 a 25. 4. 2024

Školní vzdělávací plán1