škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

Organizace školního roku 2016/2017

Rozvrhy tříd

Plenární zasedání SRPDŠ (valná hromada)  - 5. 10. 2017

Třídní schůzky - 5. 10. 2017, 23. 11. 2017, 19. 4. 2018 vždy v 16 hodin (Termíny schůzek se mohou z provozních důvodů změnit.)

Prázdniny

podzimní

  čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

vánoční

  sobota 23. prosince 2017 - úterý 2. ledna 2018

pololetní

  pátek 2. února 2018

jarní

  12. 3. – 18. 3. 2018

velikonoční

  čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018

Konec školního roku

  pátek 29. června 2018

 

Hlavní prázdniny budou trvat neděle 1. července 2018 do pátku 31. srpna 2018

Zápis do 1. tříd a zápis do MŠ bude upřesněn na základě dohody se zřizovatelem školského zařízení       

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

Den otevřených dveří:         únor 20181