škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci

viz pdf

Konzultační hodiny a kontakty

viz pdf

Přehled tříd a tř. učitelů s počty žáků

viz pdf


1