škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci

viz pdf

Konzultační hodiny a kontakty

Od tohoto šk. roku používají všichni učitelé pracovní e-maily ve tvaru: prijmeni@zsbnkarlov.cz a konzultace viz přiložený soubor pdf

Přehled tříd a tř. učitelů

viz pdf


1