škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci

viz pdf

Konzultační hodiny a kontakty

všichni učitelé používají pracovní e-maily ve tvaru: prijmeni@zsbnkarlov.cz a konzultace viz přiložený soubor pdf

Přehled tříd, tř. učitelů a asistentů

viz pdf


1