škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

Termíny zápisů do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Zápis do 1. tříd proběhne 4. a 5. dubna 2023 od 14:00 do 17:00. Podrobné informace budou vyvěšeny koncem února


1