škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

Zájmové kroužky

Vzhledem k epidemiologické situaci a na základě Manuálu MŠMT nebudou v 1. pololetí 2020/2021 kroužky probíhat.


1