mateřská škola

Základní informace

Vážení rodiče,

informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ Na Karlově od 1. 9. 2024,

se uskuteční 24. 6. 2024 v 17,00 hodin, v budově MŠ Na Karlově.

Těšíme se na Vás

                    M. Prudká

Fotogalerii z našich akcí najdete na adrese: http://msbnkarlov.rajce.idnes.net

Telefony:  313 034 302, 734 573 517

Email:       ms.karlov@seznam.cz

Zástupce ředitele pro MŠ: Bc. Milada Prudká

Provozní doba MŠ je 6.30 – 17.00 hodin.
U dětí, které nastoupí do MŠ poprvé je žádoucí dodržet adaptační dobu, tj. postupné zvykání si na prostředí, děti, dospělé.

Co děti potřebují?

Bačkory, /ne pantofle/ , věci na převlečení do třídy, věci na převlečení na pobyt venku, holínky, pyžamo a náhradní věci na převlečení, včetně spodního prádla a ponožek.

Dobu pobytu v prvních dnech si mohou rodiče domluvit s paní učitelkou na dané třídě.

Mateřská škola je součástí právního subjektu při Základní škole Na Karlově 372 a je školou státní, ředitelem je Mgr. Svatopluk Česák, nachází se v klidné historické části Benešova, v blízkosti centra.

Jsme nejmenší mateřská škola v Benešově, což nám umožňuje být tzv. mateřinkou rodinného typu, kde se všichni zaměstnanci i děti dobře znají. Všem nám záleží na tom, aby se u nás líbilo nejen dětem samotným, ale klademe si za cíl i spokojenost rodičů. Filozofie a cíl naší MŠ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, z potřeb dětí a místních podmínek. Náš školní vzdělávací program nese název HARMONICKÁ A BAREVNÁ CESTA ZA POZNÁNÍM a vyjadřuje harmonické rozvíjení každého dítěte a dostatek podnětů pro jeho osobní růst. Akceptujeme přirozená vývojová specifika dětí, jejich individualitu. Podstatné je pro nás vytvářet tvořivé a podnětné prostředí v přátelské atmosféře s cílem připravit postupně děti na vstup do školy.

Mateřská škola má kapacitu 62 dětí.

Rozdělení dětí do tříd - 1. třída červená - Bc. Lucie Hulanová, Jitka Málková

                                       2. třída žlutá - Bc. Milada Prudká, Dagmar Novotná

                                       3. třída  modrá - Ludmila Horáčková, Pavla Ornová

Asistentka : Dana Jendelová, Filip Válek

Všechny třídy mají společnou chodbu, která slouží i jako šatna. Větší děti mohou pomáhat malým. Sourozenci se mohou navštěvovat ve třídách, což je velkou výhodou v období adaptace mladšího sourozence. Dbáme na to, aby se děti hezky oslovovaly, navzájem se k sobě hezky chovaly. Netrváme ani na oslovování učitelek nebo ostatního personálu „paní učitelko“ apod. Děti nás mohou oslovovat křestními jmény, což podporuje vzájemnou důvěru a evokuje i rodinné prostředí.

Lokalita je v historickém centru s omezeným vjezdem vozidel. V okolí je dostatek zeleně.

 

Máme menší zahradu s pískovištěm a herními prvky, kterou rádi využíváme. Zatím se nám nepodařilo zahradu renovovat tak, aby odpovídala současným trendům.

Výhodou je i sousedství s parkem ve Villaniho ulici, který s naší zahradou sousedí. Máme do něj svůj vlastní uzamykatelný vstup, takže jej můžeme navštěvovat i mimo sezónu, kdy je park uzavřený, což rádi využíváme v období, kdy na zahradu nemůžeme.

V mateřské škole pracuje 6 učitelek, 1 asistentka a 3 provozní pracovnice. Jsme malý, bezkonfliktní kolektiv. Ochotný navzájem si vyjít vstříc. Klid na pracovišti je zásadní pro dobré fungování a naplňování cílů. Všechny učitelky mají dlouhodobou praxi s laskavým a vlídným přístupem k dětem. Stejně přistupují k dětem i provozní zaměstnanci. Jsou hodně nápomocní a všímaví. Velmi si toho vážíme. Dítě se může na kohokoliv obrátit a ví, že mu bude pomoženo. I to patří k rodinnému prostředí.

I záštita základní školy přináší své výhody. Navštěvujeme 1. třídy, aby děti získaly bližší představu o tom, jak to ve škole chodí. Tradičně žáci sedmých tříd přejímají patronát nad našimi předškoláky. Podnikají společné akce. Už tradiční je například společná drakiáda, Mikulášská nebo Den dětí. Při první návštěvě se seznámí. Každý sedmák se ujme některého předškoláka a s ním pak naváže bližší kontakt, kamarádství. Při nástupu do první třídy má malý školáček kamaráda mezi velkými dětmi, může se mu svěřit s problémy a usnadňuje mu to start docházky do ZŠ. Jako malá školička získáváme i finanční záštitu. Samostatní bychom asi neměli tolik prostředků na obměnu hraček a dovybavení.

Co považujeme za hlavní výhody MŠ Na Karlově:

  1. Malá MŠ rodinného typu.
  2. Klidné prostředí
  3. Vlastní zahrada
  4. Malý kolektiv zaměstnanců
  5. Spolupráce se ZŠ

Hlavní nevýhodou je, že nemáme vlastní kuchyň, ale jen výdejnu. Jídlo dovážíme z nedaleké jídelny u základní školy. Naše školka má sice novou přístavbu, která by splňovala podmínky na provoz kuchyně, ale zatím to nedovolila finanční situace.Další nevýhodou je problematické parkování - historické centrum v části s omezeným vjezdem jen na povolení komplikuje hlavně ráno dopravní situaci. Jestli se do budoucna najde nějaké řešení ke zlepšení situace nelze v tuto chvíli odhadovat.

Vybavení mateřské školy

Všechny třídy byly vybaveny novým nábytkem. Stoly mají měnitelnou výšku, židličky jsme zakoupili v různé výšce, takže třídy a sezení pro děti můžeme upravovat podle jejich vzrůstu. V každé třídě je pianino a dostatek různých stavebnic, skládaček a didaktických hraček. Do každé třídy jsme pořídili mini hifi věže. Máme také jednu interaktivní tabuli.

Pro polední odpočinek využíváme ložnici a třídy. Používáme vlastní lůžkoviny i ručníky. Prádlo si pereme sami.

Denní program

Nástup dětí: 6:30 – 8:00 hodin (i později, a v průběhu dne, dle ind. požadavků rodičů s ohlášením do 8:00 hod.

 6:30 hod. –  8:00 hod.            scházení dětí v MŠ, ranní volné hry, ind. přístup                                 

                                              v rozvíjení potřebných kompetencí, jazyková chvilka,

                                              grafomotorická cvičení, apod.

 8:00 hod. –  8:45 hod.            nahlášení denní docházky, dokončení ranních her,

                                              komunitní kroužek, TV a pohybové hry

 8:45 hod. –  9:00 hod.            svačina, hygiena

 9:00 hod. –  9:45 hod.           dopolední integrované činnosti podle vzdělávacího programu

 9 :45hod.  – 11:45hod            pobyt venku

11:45 hod. – 12:15 hod.          přesun do MŠ, oběd, hygiena dětí z 1. a 2. třídy

12:15 hod. – 12:45 hod.          oběd, hygiena dětí ze 3. třídy, předávání dětí odcházejících po obědě

12:30 hod. – 14:15 hod.          odpočinek četba pohádek, spánek nebo relaxace)

14:30 hod. – 14:45 hod.          svačina

14:45 hod. – 17:00 hod           odpolední zájmová činnost do odchodu dětí domů

     Tyto časy jsou orientační, je respektována ind. potřeba jednotlivých dětí i nutná flexibilita k zajištění aktuálních potřeb MŠ – divadla, apod. Režim neomezuje aktivity dětí, dětem je umožněno dokončit hru.

Za dodržování režimu dne a jeho vhodného přizpůsobení podmínkám zodpovídají učitelky na třídách, učitelky také dohlížejí na dodržování hygienických a společenských návyků při všech činnostech.1