škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 11.1. 17:51:35

Ve středu 13. 12. 2023 v 17 hodin se v Aule Gymnázia Benešov uskutečnil vánoční koncert našich dětských sborů

Všem účinkujícím děkujeme za krásný kulturní zážitek v adventním čase