škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 11.1. 17:49:19

Projekt Dýně

V týdnu od 30.10.2023 proběhly ve třídě 4.B projektové dny nazvané Projekt dýně.

Tyto nádherně zbarvené podzimní plody posloužily jako zábavné výukové předměty. Žáci se během projektových dní potkávali s dýněmi v různých podobách. V matematice proběhla badatelská hodina, kdy jsem dýně vážili, měřili, porovnávali, zakreslovali. Údaje, které jsem zjistili nám posloužily jako základ slovních úloh, grafů a tabulek. Během dalších hodin děti zažili dýňovou násobilku, dělení , sudoku a pracovní list. Nejinak tomu bylo i v českém jazyce, kde proběhl dýňový běhací diktát, děti pracovaly i s dýňovým pracovním listem. V dalších hodinách kreslili návrh na vyřezávání dýňové lucerny, poslechli si vyprávění o tom , jak tato tradice vznikla a společnými silami si několik dýňových luceren vyrobili. Závěr patřil společně uvařené dýňové polévce.