škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 24.2. 20:02:02

Karneval v 1. třídách - na Karlově držíme tradice

V období Masopustu si s prvňáčky povídáme o tradicích a 24. 2. 2022 si děti užily karneval plný pohybu, tance, her a radosti