škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 12.5. 15:11:44

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Řádný ZÁPIS DO MŠ proběhne na ZŠ a MŠ Karlov od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 budou zápisy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 probíhat distančně, tedy bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců, pouze předáním dokumentace nezbytné k podání přihlášky dítěte do MŠ.

V termínu řádného zápisu mají rodiče možnost zaslat do mateřských škol požadované dokumenty několika způsoby:

1. datovou schránkou - gstmbej

2. emailem s elektronickým podpisem dokumentů

3. poštou nebo vložením do schránky na budově základní školy (Na obálku je nutné napsat ZÁPIS a označit ji jménem dítěte.)

4. v krajním případě osobním podáním ve škole (po předchozí domluvě) – kancelář školy

Upřednostňujeme doručení poštou nebo osobním vložením do schránky základní školy.

 

Přehled dokumentů nezbytných pro přihlášení dítěte k předškolnímu vzdělávání:

1. přihláška k předškolnímu vzdělávání

2. čestné prohlášení o očkování dítěte (v současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře dítěte!)

3. kopie očkovacího průkazu dítěte

4. kopie rodného listu dítěte

Veškeré dokumenty potřebné k zápisu naleznete na našich webových stránkách.

Povinnost potvrzení o očkování se netýká dětí, které budou od 1. 9. 2021 plnit povinné předškolní vzdělávání, tzn. děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou 5 let.