škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 11.3. 14:05:09

Recitační soutěž

Dne 28.2. proběhlo školní kolo recitační soutěže

Výsledky: 1. místo Matěj Štěpánek z 8. B, 2. místo Tomáš Syrový z 9. A, Jan Muller z 8.B, 3. místo Adéla Šušneva z 8. B a Jakub Hart z 9. A