škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 23.8. 13:36:51

Exkurze v čistírně odpadních vod

Dne 12. 11. 2019 se třída 8.A zúčastnila exkurze ve Vodohospodářské společnosti Benešov.

V den prohlídky nám sice nepřálo počasí, ale o zážitky a nové informace nebyla nouze. Na prohlídku jsme byli vyzbrojeni slušivými reflexními vestami a bezpečnostními helmami. Dozvěděli jsme se o nelehké práci zaměstnanců, o tom kolik vody dokáží vyčistit za sekundu, a jak se zpracovávají přebytečné plyny. Hořák ze zařízení na pálení plynů je údajně vidět až od benešovského hřbitova, což nás překvapilo. Bylo zajímavé si vyslechnout, co vše čas od času přiteče do čističky systémem kanalizace. Údajně není nouze o peněženky, občanky, mobily, ale i křečky, hady nebo rybičky. Při zpáteční cestě jsme debatovali o nelehké a mnohdy podceňované práci zaměstnanců čističky.