škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 23.8. 13:33:15

Akce ke 130. výročí založení školy a 100. výročí vzniku Československa

Připomínáme několik akcí, které byly uskutečněny na naší škole v průběhu měsíce listopadu

Akademie ke 130. výročí založení školy 6. 11. 2018  - fotogalerie

Projekt "Vracíme se zpět o 100 let" (1. a 5. třídy)  -  fotogalerie

Projektový den 2. stupně - 15. 11. 2018 -  fotogalerie

Ve čtvrtek 15. listopadu proběhl na druhém stupni projektový den zaměřený na výročí vzniku Československé republiky, který zároveň připomněl 130. výročí založení naší školy. Všichni vyučující si pro své žáky připravili vždy něco zajímavého z historie. Během celého dopoledne se žáci pohybovali v týmech, ve kterých byli zástupci všech ročníků. Žáci se seznámili a dokonce si vyzkoušeli dobové oblečení, psali husím brkem, měli možnost se na chvíli stát členy skautského oddílu, kde vázali základní uzly nebo stopovali lesní zvěř, hledali v písku nebo modelovali z hlíny klíč k otevření své školy, pokládali základní kámen Národního divadla a seznamovali se s okolnostmi vzniku české hymny, ve školních dílnách je navštívil sám Alexander Graham Bell, s jeho pomocí žáci vyzkoušeli přenos hovoru za pomoci drátů, sluchátka a mikrofonu, “ochutnali elektrický proud”, viděli první Křižíkovu obloukovou lampu, soutěžili ve znalostech starých zvyků a pověr, které se týkaly mimo jiné Vánoc, Velikonoc, rodinných událostí, zahráli si tehdy zakázanou (hazardní) hru čáru, dokonce o mince (čokoládové), skákali panáka a seznámili se některými známými latinskými citáty.

Z reakcí žáků vyplynulo, že téměř každý si našel svůj objekt zájmu, který ho bavil, potěšil nebo něčím obohatil. Všem pedagogům a dokonce jednomu tatínkovi, kteří se na tento projektový den připravili, patří poděkování. Chtěli jsme důstojným způsobem připomenout dvojí výročí a doufáme, že se nám to povedlo.

Den otevřených dveří - 16. 11. 2018 - fotogalerie