škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 18.10. 10:08:11

Bezva Slovensko

Po roční přestávce jsme se mohli opět přivítat s přáteli z družebních škol v Partizánském na Slovensku.

Tento program pro nás připravil náš zřizovatel město Benešov společně s městem Partizánské a účastní se ho všechny základní školy ve zmíněných městech. První návštěva proběhla minulý týden a žáci naší školy se starali o své kamarády u nás v Benešově. Je potěšující, že i při poměrně krátkém pobytu, dokázali žáci z obou měst k sobě rychle najít cestu a loučení s přáteli proběhlo s těšením se na další týden, kdy vyrazí naši žáci za kamarády na Slovensko. Tři dny plné zážitků začaly časným odjezdem z Benešova směr Partizánské. Prvním překvapením byla návštěva hvězdárny s programem o planetách sluneční soustavy a prohlídka dalekohledu. Bohužel jeho kvality jsme nemohli ocenit, protože nám nepřálo počasí. Po obloze se honily mraky, které nám znemožnily nahlédnutí za hranice naší atmosféry.

Skrz dešťové kapky nás dovezl autobus do jedné z místních škol, kde byl pro všechny účastníky výměnného pobytu připraven oběd. Program prvního dne pokračoval návštěvou vodní tvrze v Šimonovanech. Jedná se o nejstarší stavbu v této oblasti a není bez zajímavosti, že jí vlastnila původní majitelka i v dobách socialismu až do své smrti v roce 1971. Poté převzal starost o tuto památku stát a následovala devastace a zničení původního zařízení. Naštěstí se podařilo obecnímu zastupitelstvu tuto památku v nedávných letech restaurováním zachránit a uchovat pro další generace.

Na smluveném místě poté rodiče slovenských dětí přebírali naše české a odváželi je do svých rodin.

Druhý den byl stejně nabytý zážitky jako ten první. Vše začalo návštěvou letního sídla prvního prezidenta Československa T.G.Masaryka v Topolčiankách. Překvapením pro všechny byla velikost zámku s čtvercovým půdorysem a zachovalou pracovnou pana prezidenta. Žáci byli rozděleni do dvou skupin, vzájemně se vyměnili v prohlídkách rozlehlého areálu a naše skupina se přemístila do zdejšího hřebčince. Jeho výjimečnost spočívá v chovu pěti vzácných plemen koní. Raritou stáje je jeden ze zdejších unikátních koní, který je darem pro britskou královnu Alžbětu II.

Naše poznávání krás zdejšího kraje pokračovalo návštěvou historického města Nitra, sídla knížete Pribiny s nejstarším hradním komplexem. Prohlídku hradního kostela obohatil pozdrav všem návštěvníkům od nejvyššího představitele zdejší diecéze pana biskupa. Třem prohlídkovým skupinám byli přiděleni průvodci, kteří nás seznámili s historií nejen tohoto místa, ale i celé oblasti.

Zbytek plánované doby jsme věnovali prohlídce pěší zóny Nitry a zdejšího obchodního centra. Dvojice kamarádů byly po návratu do Partizánského opět předány rodičům, s kterými pokračovaly v programu druhého dne.

Závěr třídenního pobytu byl připraven obdobně jako při návštěvě u nás, programem ve školách.

Pro naše žáky si ZŠ a MŠ Veľká Okružná připravila vystoupení školního folklorního souboru a oddělené aktivity pro dívky a chlapce. Dívky začaly pohybovými činnostmi v tělocvičně a chlapci tvořili na obuvnické kopyto kašírovanou botu. Partizánské je město obuvi, proto svou tvořivost zaměřili tímto směrem.

Po svačině se obě skupiny vyměnily a dívky dokončily výzdobu připravených polotovarů. Obědem ve školní jídelně náš pobyt skončil a my se loučili s přáteli.Navázaná přátelství už budou děti rozvíjet prostřednictvím sociálních sítí a mohou se těšit na výměnný pobyt v příštím roce.

Slzavé údolí ukončil nástup do autobusu a odjezd směr domov. Milý a příjemný pocit z návštěvy v nás zůstane dlouhou dobu. Děkujeme přátelé.