škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 11.10. 20:53:15

Čtvrté třídy ZŠ Karlov v History parku Ledčice

Navzdory nepříjemnému sychravému počasí prožily naše čtvrté třídy velmi pěkné dopoledne v úterý 3. října 2017 v History parku Ledčice.

V rámci výuky nejstarších dějin ve vlastivědě prožili čtvrťáci se svým pedagogickým doprovodem den v pravěku. History park je založen v krásné krajině pod památnou horou Říp na principu experimentální archeologie . Děti si tak během celého dopoledne vyzkoušely pravěké mletí obilí, broušení pazourků, třídění archeologických nálezů, vyrábění pravěké keramiky. Nejzajímavější částí , podle slov dětí, bylo stanoviště, kde se učili odkrývat archeologické naleziště. Velmi poutavým způsobem jim archeolog vysvětloval principy a postupy odkrývání hrobu a děti si vše následně vyzkoušely. Společně se pak pokoušeli popsat, co vše z nálezů vyčetli.

I když nám počasí ani dopravní situace příliš nepřály, přesto jsme prožili v Ledčicích příjemný den a našim průvodcům z History parku patří velký dík.

Mgr. Věra Hozová