škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 10.10. 09:32:07

„My jsme žáci 3.B“

Naši žáci 3. tříd se učili jako Šebestové, Machové, objevil se i jeden Horáček a paní Kadrnožková.

Celotýdenní projekt „My jsme žáci 3.B“ vycházející z knihy Miloše Macourka a postav Adolfa Borna „Macha a Šebestové“ byl zakončen se vší poctou k tomuto příběhu. Děti, paní učitelky i asistentky přišly převlečené za žáky 3.B. Žáci celé dopoledne spolupracovali ve skupinkách a tématem byl samozřejmě příběh Macha a Šebestové. Hledali v mapách místo, kam by se mohli jet podívat s paní učitelkou - třeba plout po řece, která protéká Prahou, navštívit zámek u Českých Budějovic, zjišťovali jméno pohoří, ve kterém leží Železná Ruda. Také četli příběh z Macha a Šebestové, odpovídali na otázky k textu, vypisovali z knihy podstatná jména, slovesa, předložky, spojky, nespisovná slova, apod. , skládali z víček jména a přepisovali je, luštili matematické příklady, ve kterých jim vznikla jména autora a ilustrátora knihy. Celé dopoledne děti pracovaly s nadšením, přestávky byly pouze nutností. Podle jejich závěrečného hodnocení je učení bavilo a líbilo se jim úplně všechno. I my, paní učitelky, jsme byly spokojené s prací dětí a hlavně jsme si to s dětmi celý den užívaly. Proto určitě budeme pokračovat v podobném duchu a zanedlouho si tento způsob výuky zopakujeme, samozřejmě na jiné téma.

Mgr. Kristýna Nulíčková