škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 30.8. 15:34:17

Nová výzdoba učebny výtvarné výchovy

Paní uč. Věra Stuchlíková za pomoci současných i minulých žákyň opět vyzdobila učebnu výtvarné výchovy úžasnými obrázky