mateřská škola

Termín zápisů do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

Zápis bude probíhat 3. 5. 2023 od 8 do 17 hodin a 4. 5. 2023 od 8 do 12 hodin v budově mateřské školy.

Na zápis je potřeba dítě elektronicky přihlásit vyplněním přihlášky a výběrem termínu a času ZDE

Elektronický zápis bude otevřen od 10. 4. 2023 od 8 hodin do 23. 4. 2023 

V elektronické žádosti, prosím, vyplňte oba zákonné zástupce! Vyplněnou žádost si stáhněte, doplňte ji a přineste s sebou na zápis. Do příloh nic neskenujte.

Zároveň si prosím vytiskněte tento evidenční list  s potvrzením od dětského lékaře o zdravotním stavu a o řádném očkování – netýká se dětí, které do 31. 8. 2023 dosáhnou 5 let.

Ve dnech zápisu osobně přineste:

• vytištěnou žádost

• evidenční list s potvrzením od dětského lékaře

• rodný list dítěte

• občanský průkaz, v případě cizinců pas (doklad o místě pobytu)

Informace o přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy:

Seznam přijatých dětí (nebude jmenovitě, ale pod kódem, který dostanete při zápisu) bude vyvěšen ve vitríně na budově základní školy a bude zveřejněn na webových stránkách školy.

Předpokládaný termín zveřejnění: 15. května 2023

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, ale můžete požádat o jeho vydání. Nepřijatým dětem bude rozhodnutí v písemné podobě doručeno na adresu trvalého bydliště.

Kritétria přijetí školské obvody mateřských škol 1