mateřská škola

Přihláška na prázdninový provoz

Žádost o přijetí dítěte na prázdninový provoz - viz přiložený soubor

Žádost o přijetí do MŠ

Dokumenty k zápisu

Pokyny pro rodiče neboli co by mělo zvládnout dítě před vstupem do MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání

Provozní řád MŠ

Školní řád MŠ

Školní vzdělávací program (ŠVP)

Primární prevence v MŠ1