mateřská škola

Pokyny pro rodiče neboli co by mělo zvládnout dítě před vstupem do MŠ

Oznámení o ukončení předškolního vzdělávání dítěte na naší škole

viz pdf

Úplata za předškolní vzdělávání

Přihláška na prázdninový provoz

Žádost o přijetí dítěte na prázdninový provoz - viz přiložený soubor

Provozní řád MŠ

Školní řád MŠ

Školní vzdělávací program (ŠVP)

Primární prevence v MŠ1