mateřská škola

Fotogalerii z našich akcí najdete na adrese: http://msbnkarlov.rajce.idnes.net

Do školky pravidelně zveme divadélka pro děti. Z vlastních zkušeností máme již vytipovanou řadu kvalitních dětských divadélek, které nejsou pro děti jen pasivní podívanou, ale mají i výchovně vzdělávací podtext. Účinkují u nás zpravidla jednou až dvakrát do měsíce.

Plán akcí 

Plán akcí na říjen viz přiložený soubor PDF

Náročnější školní výlety organizujeme minimálně dvakrát ve školním roce. Na podzim pro starší děti, na jaře pro celou školku. Mimo ně jsou to pak kratší a časově i finančně nenáročné akce jako výlety ekovláčkem nebo prostý výlet do přírody.

Kroužky jsou zásadně v odpoledních hodinách. Už tradičně nabízíme dva. Pěvecký – ten vede pro děti zdarma naše paní učitelka a placenou keramiku.   Zkoušeli jsme nabídku rozšířit, ale zájem – jistě také z finančních důvodů – o další kroužky nebyl. Mateřská škola ale není o nabídce kroužků, mnohé školky je úplně zrušily. O tom zatím neuvažujeme.

Závěr školního roku patří vždy společné akci pro rodiče a děti, kdy pasujeme předškoláky.

Děti z pěveckého kroužku je možné vidět i při veřejných vystoupeních. Např. vítání občánků, vystoupení na vánočním jarmarku, školní akademii nebo chodí potěšit i obyvatele domova důchodců v sousedství.

Sbíráme pomerančovou a citronovou kůru a zapojujeme se do bleskového sběru papíru. Výtěžek využíváme právě na pokrytí nákladů na akce pro děti.

Spolupracujeme s celou řadou organizací – Pedagogicko psychologická poradna, Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, Dům dětí a mládeže, Muzeum umění a další.1