mateřská škola

Do školky pravidelně zveme divadélka pro děti. Z vlastních zkušeností máme již vytipovanou řadu kvalitních dětských divadélek, které nejsou pro děti jen pasivní podívanou, ale mají i výchovně vzdělávací podtext. Účinkují u nás zpravidla jednou až dvakrát do měsíce. Kromě divadélek zajišťuj

Fotogalerii z našich akcí najdete na adrese: http://msbnkarlov.rajce.idnes.net

 

Plán akcí 

Náročnější školní výlety organizujeme minimálně dvakrát ve školním roce. Na podzim pro starší děti, na jaře pro celou školku. Mimo ně jsou to pak kratší a časově i finančně nenáročné akce jako výlety ekovláčkem, výlet na dopravní hřiště do spřátelené mateřské školy v Bystřici, nebo prostý výlet do přírody.

Kroužky jsou zásadně v odpoledních hodinách. Už tradičně nabízíme dva. Pěvecký – ten vede pro děti zdarma naše paní učitelka a placenou keramiku, kterou vede Anna Strnadová. Zkoušeli jsme nabídku rozšířit, ale zájem – jistě také z finančních důvodů – o další kroužky nebyl. Mateřská škola ale není o nabídce kroužků, mnohé školky je úplně zrušily. O tom zatím neuvažujeme.

Závěr školního roku patří vždy společné akci pro rodiče a děti, kdy pasujeme předškoláky, a děti nocují ve školce.

Děti z pěveckého kroužku je možné vidět i při veřejných vystoupeních. Např. vítání občánků, vystoupení na vánočním jarmarku, školní akademii nebo chodí potěšit i obyvatele domova důchodců v sousedství.

Sbíráme pomerančovou a citronovou kůru a zapojujeme se do bleskového sběru papíru. Výtěžek využíváme právě na pokrytí nákladů na akce pro děti.

Sbíráme myslivcům i kaštany pro zvířátka a prosociální cítění podporuje i sbírka víček pro Mirečka.

Od jara 2015 má jedna z učitelek oprávnění pořádat pro děti lekce grafomotoriky.

Spolupracujeme s celou řadou organizací – Pedagogicko psychologická poradna, Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, Dům dětí a mládeže, Muzeum umění a další.1