mateřská škola

Do školky pravidelně zveme divadélka pro děti. Z vlastních zkušeností máme již vytipovanou řadu kvalitních dětských divadélek, které nejsou pro děti jen pasivní podívanou, ale mají i výchovně vzdělávací podtext. Účinkují u nás zpravidla jednou až dvakrát do měsíce. Kromě divadélek zajišťuj

Fotogalerii z našich akcí najdete na adrese: http://msbnkarlov.rajce.idnes.net

 

Plán akcí na květen 2017

Náročnější školní výlety organizujeme minimálně dvakrát ve školním roce. Na podzim pro starší děti, na jaře pro celou školku. Mimo ně jsou to pak kratší a časově i finančně nenáročné akce jako výlety ekovláčkem, výlet na dopravní hřiště do spřátelené mateřské školy v Bystřici, nebo prostý výlet do přírody.

Kroužky jsou zásadně v odpoledních hodinách. Už tradičně nabízíme dva. Pěvecký – ten vede pro děti zdarma naše paní učitelka a placenou keramiku, kterou vede Anna Strnadová. Zkoušeli jsme nabídku rozšířit, ale zájem – jistě také z finančních důvodů – o další kroužky nebyl. Mateřská škola ale není o nabídce kroužků, mnohé školky je úplně zrušily. O tom zatím neuvažujeme. Další aktivitou, do které se zapojujeme, je předplavecký výcvik pro předškolní děti.

Závěr školního roku patří vždy společné akci pro rodiče a děti, kdy pasujeme předškoláky, a děti nocují ve školce.

Děti z pěveckého kroužku je možné vidět i při veřejných vystoupeních. Např. vítání občánků, vystoupení na vánočním jarmarku, školní akademii nebo chodí potěšit i obyvatele domova důchodců v sousedství.

Sbíráme pomerančovou a citronovou kůru a zapojujeme se do bleskového sběru papíru. Výtěžek využíváme právě na pokrytí nákladů na akce pro děti.

Sbíráme myslivcům i kaštany pro zvířátka a prosociální cítění podporuje i sbírka víček pro Mirečka.

Od jara 2015 má jedna z učitelek oprávnění pořádat pro děti lekce grafomotoriky.

Spolupracujeme s celou řadou organizací – Pedagogicko psychologická poradna, Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, Dům dětí a mládeže, Muzeum umění a další.1