škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 3.7. 18:31:19

Dne 30. 6. 2023 se naši žáci devátých tříd rozloučili s docházkou na základní školu

Všechny tři třídy, které u nás letos končily, obdržely svá závěrečná vysvědčení v důstojném sále hotelu Pošta. Všem přejeme krásné prázdniny a deváťákům úspěšný začátek na nových školách.