škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 21.12. 14:19:27

Vystoupení ukrajinských žáků 19. 12. 2022

Koncert ke svatému Mikuláši Ukrajinští žáci 1. stupně (2.-5. tříd) poblahopřáli svým spolužákům a učitelům slavnostními koncerty