škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 21.6. 14:29:42

Den 20. 6. 2022 byl pro děti 1. st. ve znamení práce složek IZS.

Ráno začalo hlášením požárního poplachu a vyhlášením cvičné evakuace. Během dopoledne se děti seznámily s prací hasičů, vyzkoušely si prakticky první pomoc a vyrobily si evakuační zavazadlo

.