škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 24.2. 20:07:01

Turnaj ve vybíjené 4. a 5. tříd - 24. 2. 2022

Pořadí: 1. místo - 5.B, 2. místo - 4.B a 3. místo 5.A