škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 17.2. 21:06:13

Dne 17. 2. 2022 se žáci 1. stupně neučili, ale sportovali, učitelky pro ně uspořádaly olympiádu