škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 23.9. 20:01:21

Mateřská školka - Platby přes školní on-line pokladnu

Školní program – záložka „platba“

Číslo účtu:   1038 - 325 892 369 /0800  POZOR na předčíslí účtu

Variabilní symbol:   číslo mobilního telefonu, pod kterým jste  se zaregistrovali ve školní on-line pokladně

Specifický symbol: 75033054 (IČ školy)

 

1 . Platba školného –  NETÝKÁ  SE  PŘEDŠKOLÁKŮ – možnosti:

a)  založit si trvalý příkaz měsíčně k 10. dni na 290,- (trvalý příkaz od října, září poslat jednorázovou platbu)

b) nebo poslat jednorázovou platbu 1.160,- (4x290,- na měsíce 9-12/21, pak v lednu další platbu)

c) nebo 2.900,- (10x290,- na celý školní rok)

Tyto peníze Vám budou připsány do vaší školní pokladny,
ze které se pak měsíčně bude strhávat platba za školné MŠ.

 

2. Platba na divadla, pořady pro děti, atd. – PRO VŠECHNY ŠKOLKOVÉ DĚTI

Pokud se tyto akce budou konat, budete informováni o převedení jednorázové platby do této školní on-line pokladny. A po uskutečnění konkrétní akce, se Vám z této pokladny odečte příslušná částka.