škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 23.9. 20:01:35

Platby přes Školní program (on line pokladna)

Prosíme o zaplacení do 10. 9. 2021  jednorázové platby do školní pokladny - 1. třídy  - 500 Kč a pro 2. - 9. třídy 1500 Kč

Z této částky budou dětem během září zaplaceny učební pomůcky (sešity, čtvrtky, ..) ve výši cca  pro 2. - 5. třídy  - 250 Kč, pro 6. - 9. třídy - 300 Kč a pracovní sešity (např. pro cizí jazyky, apod. )

- jednotlivé platby na Vašich účtech ve Školním programu uvidíte

- v programu by mělo být číslo našeho účtu vidět, ale pro jistotu:

       číslo účtu: 1038-325892369/0800  - prosím zadávat i s předčíslím !!

       variabilní číslo: telefonní číslo rodiče, zadané při registraci do Školního programu

       specifické číslo: IČ školy ( 75033054 )

- ze zbylé částky se budou dále platit akce, na které Vás vždy třídní učitel upozorní

- pokud již nebudete mít na účtu v pokladně peníze, systém Vás rovněž upozorní

- zbylé částky se budou na konci roku převádět do vyššího ročníku

- v případě odchodu ze školy ( přestěhování, ukončení docházky) vám zbylá částka bude vrácena na účet