škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 15.6. 18:58:54

ZVEME VŠECHNY RODIČE PŘIJATÝCH DĚTÍ DO MŠ NA INFORMATIVNÍ SCHŮZKU S VEDENÍM ZŠ A MŠ NA KARLOVĚ

Dne 23. 6. 2021 od 17 hodin v budově MŠ

Seznámíte se s koncepcí MŠ, provozem a školním řádem MŠ.

Na setkání s Vámi se těší vedení MŠ a vedení ZŠ

PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ PLATNÝCH HYGIENICKÝCH PŘEDPISŮ