škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 28.5. 17:18:40

Zveme všechny rodiče budoucích prvňáčků na společné setkání s třídními učitelkami a vedením školy

ve ČTVRTEK 24. 6. 2021 OD 17 HODIN v tělocvičně školy

Seznámíte se s budoucími vyučujícími, koncepcí školy a organizací úvodního týdne školy. Dostanete informace o pomůckách a učebnicích pro třídu. Budete informováni o provozu školní družiny.

Na setkání s Vámi se těší budoucí třídní učitelky a vedení školy.

 

PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ PLATNÝCH HYGIENICKÝCH PŘEDPISŮ.