škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 16.5. 20:35:34

Provoz školní jídelny od 17. 5. 2021 – CHOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Všichni žáci vstupují do jídelny se zakrytými ústy a roušku si sundávají až bezprostředně před konzumací jídla. Do jídelny je zakázáno přinášet školní tašky – budou ponechány v prostorách školní šatny

DRUŽINA

  • žáci přicházející s družinou se řídí pokyny dozorující učitelky (družinářky).

ŽÁCI PŘICHÁZEJÍCÍ SAMOSTATNĚ

  •  žáci ve frontě dodržují rozestupy 1,5 m (dle vyznačení), příbor si odebírají samostatně a jednotlivě z připravených nádob (pokud jim příbor upadne na zem nebo se jinak znečistí, odnášejí ho k okénku se špinavým nádobím).
  • Žáci po odběru pokrmu odcházejí ke stolu, u kterého sedí pouze s žáky své třídy. Zasedací pořádek u jídelního stolu budou následně zachovávat až do konce školního roku.
  • Žádáme žáky, aby opustili školní jídelnu bezprostředně po ukončení stravování. Tak, aby vznikl dostatečný prostor pro stravování jejich spolužáků.

Děkujeme