škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 26.3. 15:56:27

Zápis do 1. tříd proběhne na naší škole BEZ OSOBNÍ ÚČASTI DĚTÍ

Elektronicky od 12. 4.2021 0.00 hodin do 23. 4. 2021 4.00 hodin nebo papírově - od 12. 4. 2021 do 23. 4. 2021 od 7.30 do 15.00 hodin.

Zákonný zástupce žáka elektronicky vyplní  přihlášku k zápisu – zde, následně mu přijde potvrzovací e-mail s odkazem ke stažení přihlášky, přihlášku je potřeba vytisknout a podepsanou spolu s kopií rodného listu zaslat některým z následně uvedených způsobů do školy.

Pokud nelze vyplnit přihlášku elektronicky, je nutné v daném období doručit škole jedním z následujících způsobů žádost o zápis, přihlašovací list a informovaný souhlas a kopii rodného listu

( vše ke stažení na webových stránkách školy, záložka zápis do 1. třídy)

  • Datovou schránkou – datová schránka školy:  gstmbej
  • E mailem s uznávaným elektronickým podpisem dokumentů (nelze jen poslat prostý email!) – elektronický podpis nemusí být u přihlášky, vygenerované elektronicky
  • Poštou – adresa :  ZŠ a MŠ Benešov, Na Karlově 372, 256 01 Benešov, obálka bude označena slovem ZÁPIS
  • Do schránky školy – obálku označit ZÁPIS
  • Osobně – proti podpisu v úředních hodinách kanceláře od 12. 4. do 23. 4. 2021, po pá od 7,30 do 15,00 hodin

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené, je nutné, aby do 5 dnů žádost potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Pokud bude zákonný zástupce žáka požadovat odklad školní docházky :

  • Elektronicky vyplní a pošle i žádost o odklad školní docházky

K žádosti o odklad je nutné dodat doporučení k odkladu z PPP  (Pokud vyšetření dosud neproběhlo, bude zákonný zástupce vyzván, aby doplnil co nejdříve, správní řízení o přijetí dítěte bude pozastaveno). Zároveň je potřebné i doporučení dětského lékaře k odkladu školní docházky.

 

Vzhledem k přijatým opatřením žádáme zákonné zástupce, aby osobní podání volili pouze v tom případě, že jiný způsob zvolit nemohou.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.