škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 2.9. 06:45:49

Zahájení šk. roku - fotky prvňáčků už jsou na rajce.net (ikona vlevo nahoře)

Od 1. září 2020 do odvolání se nebudou ve škole organizovat zájmové kroužky.

2.9. - třídnické práce -1. stupeň - 4 hodiny, 2. stupeň - 5 hodin

3. 9. a 4. 9. dle rozvrhu bez odpoledního vyučování