škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 31.8. 19:50:12

Opatření a doporučení vycházející z Manuálu pro školy a školská zařízení, vydaného MŠMT dne 17.8.2020

Plné znění manulálu pro školy na stránkách MŠMT

Stručný výběr v příloze