škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 18.5. 13:32:44

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáků do budoucích 1. tříd

přijetí:            
202001   202016   202032    
202002   202017   202033    
202003   202018   202034    
202004   202019   202035    
202005   202020   202036    
202006   202021   202037    
202007   202022   202038    
202008   202023   202039    
202009   202024   202040    
202010   202025   202041    
202011   202026   202042    
202012   202027   202043    
202013   202028   202044    
202014   202029   202045    
202015   202030   202046    
    202031   202053    
             
             
odklady - vyřízené:    odklady - přerušení správního řízení: 
202047     ( nutno dodat chybějící dokumenty)
202048     202052      
202049     202054      
202050     202055      
202051     202056      
202057