škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 18.6. 09:43:17

Paní vychovatelky zdraví všechny děti a už se na ně těší, nezahálí a připravují areál zahrady.