škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 7.9. 20:30:37

Školní psycholog

Žáci, rodiče i učitelé se mohou obracet na školního psychologa Mgr. Jana Plašila.

Ke komunikaci lze využít email: psycholog.karlov@seznam.cz. Skrze email je možné se domluvit i na telefonické/Skype konzultaci. V současné době mohou být konzultace využity i k tématům:

  • domácí vzdělávání (protože učit se doma může být těžší, než se zdá, a nikde není psáno, že to musíme automaticky zvládnout na výbornou 😊).
  • obtíže při zvládání mimořádných opatření (není lehké trávit tolik času doma a přizpůsobit se vzniklým změnám, každý z nás se s tím vypořádává jinak).

Jiné téma (konzultace lze využít i k jiným tématům, dle Vaší úvahy).