škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 11.3. 14:04:31

Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19