škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 25.2. 21:24:43

Sbírka na pomoc požáry devastované Austrálii

POMÁHAT SE VYPLATÍ

Sdělovací prostředky byly v lednu plné obrazů zkázy, kterou způsobily požáry v Austrálii. Žákyně třídy 9.B se rozhodly nebýt k tomuto utrpení lhostejnými a z vlastní iniciativy připravily finanční sbírku na podporu postiženého kontinentu. Každý z žáků a učitelů školy mohl přispět libovolným finančním obnosem. Žákyním se podařilo shromáždit částku 10 517 Kč, která byla zaslána na konto zřízené zoologickou zahradou v Praze. I když se tato částka může zdát kapkou do sumy, která bude potřeba na obnovení a záchranu postižených oblastí, mělo smysl tuto sbírku uskutečnit, protože Australané si váží každé pomoci. Máme osobní zkušenost, která tento fakt potvrzuje. Při náhodném rozhovoru s obyvateli jednoho malého australského města jsme zažili povznášející pocit. Na jejich dotaz: „Odkud jste?“ jsme jim odvětili: „Z České republiky.“ A oni nám s obdivem sami sdělili: „Aha, to jste ze země, odkud přišla od vedoucích představitelů poměrně vysoká částka na pomoc naší zemi. Děkujeme.“ A každá pomoc je vítaná. Tedy i ta od našich žákyň. I jim patří díky obyvatel postižených oblastí. Neboť zkáza, která mnoho dní devastovala jejich zemi je opravdu děsivá. A prostředky, jež pomáhají, nejdou pouze na pomoc lidem, kteří přišli o svá obydlí či farmy, ale pomáhá s obnovou spálených lesů a jejich fauny. Pomáhá s návratem zvířat a s jejich ochranou.

Za žákyně 9. B sepsala Balatová Monika