škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 6.2. 20:43:36

Školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda

Koncem ledna byla poskytnuta žákům 5. až 8. tříd možnost předvést svůj logický úsudek a znalost matematických zákonů v 15 úlohách celorepublikové soutěže Pythagoriáda.

Úspěšnými řešiteli se stali všichni, kdo správně vyřešili aspoň 10 úloh. Z pátých tříd to jsou Petr Brož, Barbora Štěpánová a Dominik Dlabal, ze šestých tříd uspěla jen Zuzana Holomojová a ze sedmých Tomáš Pham. Gratulujeme a přejeme neméně úspěšné okresní kolo této zajímavé soutěže i nejlepším řešitelům z osmých tříd: Matěji Štěpánkovi, Nele Deverové a Janu Müllerovi.