škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 23.8. 13:37:27

Vánoční jarmark

V pátek 13. 12. 2019 od 14 do 17 hodin naši školu ovládla vánoční atmosféra

V přízemí a v 1. patře školy vládl čilý ruch, zněly vánoční písně a spousty krásných výrobků našich žáků mizelo v taškách koupěchtivých rodičů.