škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 6.3. 19:05:36

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

3. A 4. DUBNA 2019 OD 14 DO 17 HODIN

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 v doprovodu zákonného zástupce, který s sebou přinese svůj OP a rodný list dítěte.

Odložení školní docházky lze uskutečnit rozhodnutím ředitele školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, vyjádření Pedagogicko – psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Podrobnosti k průběhu zápisu a desatero pro rodiče předškoláka najdete na našich webových stránkách školy v záložce dokumenty ke stažení.