škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 18.6. 20:07:33

Jazykové zkoušky Cambridge English na ZŠ a MŠ Benešov, Na Karlově

V sobotu 9. června se na naší škole konaly mezinárodní zkoušky Cambridge English pořádané Jazykovou školou Language Corner, pod hlavičkou Akcent International House Prague.

Přes čtyřicet zájemců se sjelo ze širokého okolí.

Každá zkouška z šesti úrovní obtížnosti, které na naší škole proběhly, má velmi přísná pravidla, která musí být striktně dodržována. Tři konané zkoušky byly určené menším dětem: Starters, Movers a Flyers. Další tři zkoušky – Key, Prelimianry a First - pak absolvovali žáci a studenti vyšších ročníků základních a středních škol.

Všechny testy jsou hned po dokončení zapečetěny a poslány do Cambridge v Anglii, kde je znalci vyhodnotí. Výsledky se účastníci dovědí v srpnu. Všem úspěšným kandidátům budou certifikáty slavnostně předány již tradičně na začátku září. Avšak již teď můžeme všem dětem i studentům pogratulovat, protože zvýšili svoji úroveň angličtiny a udělali hodně pro svoji budoucnost.

V příštím roce rádi navážeme na spolupráci s Jazykovou školou Language Corner a budeme opět pokračovat v pořádání přípravných kurzů a zkoušek Cambridge English pro děti i dospělé. Přihlásit se mohou zájemci z benešovských škol i z okolí.

Podrobnější informace o kurzech na příští školní rok se zájemci dovědí na webu naší školy na začátku září.