škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 14.5. 16:42:04

Společné setkání rodičů budoucích prvňáčků s třídními učitelkami a vedením školy

ÚTERÝ 5. 6. 2018 OD 16 HODIN v budově školy V BUDOVĚ ŠKOLY

Seznámíte se s budoucími vyučujícími, koncepcí školy a organizací úvodního týdne školy.Dostanete informace o pomůckách a učebnicích pro 1. třídu.

Budete informováni o provozu školní družiny.