škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 23.8. 13:31:28

Návštěva žáků 8. tříd v SOU stavební Benešov

Dne 24. dubna 2018 navštívili naši žáci osmých tříd SOU stavební Benešov

 Čtyři skupiny našich žáků si mohly díky vstřícnosti odborného učiliště projít tuto školu, seznámit se s vyučovanými obory a měli i možnost si prakticky vyzkoušet práci u oborů aranžér, truhlář, instalatér a zedník. Čas strávený zde se většině žáků velmi líbil a společně s drobným výrobkem si určitě odnesli i povědomí o významu řemesla v dnešní době.