škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 8.2. 06:55:23

Přednáška „Kybernetické prostředí a hrozby v něm

V úterý 6. 2. 2018 proběhla na naší škole velmi zajímavá přednáška na téma „Kybernetické prostředí a hrozby v něm“, kterou vedl poručík Mgr. Stanislav Znor, DiS. z oddělení analytiky a kybernetické kriminality Policie České republiky.

Žáci 7. a 8. tříd se seznámili s hrozbami používání sociálních sítí, s možnostmi jejich lepšího zabezpečení včetně vhodného hesla. Povídání bylo doplněno skutečnými kauzami, s kterými se pan poručík ve své práci setkal. Promítl žákům příklady nevhodných příspěvků, fotografií, videí na sociálních sítích a vysvětlil jim, proč je to nebezpečné a jak je mohou někteří lidé zneužít.

Povídání bylo doplněno skutečnými kauzami, s kterými se pan poručík ve své práci setkal. Promítl žákům příklady nevhodných příspěvků, fotografií, videí na sociálních sítích a vysvětlil jim, proč je to nebezpečné a jak je mohou někteří lidé zneužít.

V druhé části si přednášející povídal s dětmi o jejich pohybu na sociálních sítích, upozornil je na zbytečné zveřejňování osobních údajů, které běžně dávají k dispozici všem zájemcům. Dokázal jim, jak snadno si lze najít o jednotlivých žácích informace a jak jsou děti na sítích důvěřivé. Poradil jim, jak upravit svůj profil na Facebooku, jak je nebezpečné přijímat neznámé osoby do Přátel, jak si zkontrolovat, od koho přicházejí nepravdivé emailové zprávy a jak je poznat. Ukázal dětem důležité údaje na platební kartě a proč kartu nikomu nepůjčovat.

Z reakcí dětí víme, že se jim přednáška moc líbila a že se dozvěděly zajímavé údaje o práci s internetem. Mnohé věci znaly nebo o nich už slyšely, ale překvapilo je, jak jsou důvěřivé a jak snadno sdělí neznámému člověku o sobě informace.

Velké poděkování patří panu poručíkovi Znorovi za jeho osobitý způsob předání důležitých informací žákům z oblasti kybernetického prostředí, ve kterém se naše děti velmi často pohybují.                                      MZ