škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 23.8. 13:31:04

Školní družina Na Karlově má nové oddělení

Čtvrteční dopoledne 11. ledna proběhlo ve svátečním duchu. V prostorách školní družiny se sešli zástupci zřizovatele města Benešov, KHS, hasičského sboru, firmy Benestav a základní školy Na Karlově. Všichni sem přišli s jediným cílem - uvést do provozu nové oddělení školní družiny, vybudované v pros

Prostory dříve sloužily ke hraní družinových dětí při nepříznivém počasí a nacházely se v zadní části budovy pod jednou ze stávajících učeben. Výstavbu této učebny provedla firma Benestav a nutno podotknout, že se svého úkolu zhostila se ctí. Nejednalo se totiž o nic jednoduchého, neboť bylo nutné odebrat vrstvu zeminy až pod základy budovy, upravit vedení kanalizace a vody tak, aby se vyhovělo předpisům, vyžadujícím dodržení rozměrů místnosti na daný počet dětí. Místnost tímto postupem zčásti klesla pod úroveň okolního terénu. Přesto se podařilo vystavět největší učebnu celé družiny, která má velikost 82 metrů čtverečních. Současně byly nově upraveny místnosti sociálního zařízení a okolní chodník.
Je třeba poděkovat zástupcům města Benešov za velmi rychlé zpracování celého projektu a realizaci celé akce v krátkém termínu.
Školní družina tím získává učebnu, která bude sloužit nejen ke každodennímu provozu, ale budou se zde uskutečňovat i mimořádné akce, kterých se může zúčastnit větší počet dětí. Proběhnou zde divadelní představení, besídky a projektové dny a paní vychovatelky mohou pracovat v oddělení, které svými parametry umožní zkvalitnit výchovně-vzdělávací proces.

Mgr. Svatopluk Česák, ředitel školy