škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 12.11. 08:40:08

Draci nad Karlovem

Dne 9. listopadu 2017 se na nebi nad Karlovem vznášela spousta barevných draků.

Pouštěli je žáci sedmých tříd se svými kamarády z mateřské školky. Sedmáci si je vyzvedli a spolu s paní učitelkami vyrazili na Třešňovku. Věkově nesourodé dvojice se cestou seznámily a živě si povídaly. Pak všichni společně složili draky a začal hodinový běh z kopce do kopce.

Podle ohlasu malých i velkých účastníků se akce vydařila, což potvrdily úsměvy na tvářích všech dětí při společné cestě zpět.