škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 1.9. 19:44:20

Prevence rizikových jevů

Kde hledat pomoc

Přehled akcí primární prevence ve školním roce 

Krizový plán proti šikaně

Prevence rizikových jevů na ZŠ Karlov

Zákony a legislativní materiály vztahující se k řešení šikanování

Právě proběhlo:

Mám svého kamaráda - Drakiáda, Mikuláš, MŠ a 7. třídy

Peer program, 1. – 5. třídy

Kyberšikana, 5. třídy

Drobná kriminalita, 4. třídy

Vztah ke starým lidem, 5. třídy

Kybernetické prostředí a hrozby v něm, 7., 8. třídy

Zdravotní přednášky, 1. – 9. třídy

Dopravní výchova, 4., 5. třídy

Bezpečnost - BESIP, 1. třídy

V pohodě do školy, 3., 4. a 5. třídy

Nekuřátka, program proti kouření, 5. třídy

Dopravní hřiště, 1. - 3. třídy

Prevence užívání alkoholu, 9. třídy