škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 23.10. 14:12:30

Prevence rizikových jevů

Kde hledat pomoc

Přehled akcí primární prevence ve školním roce 2016/2017

Krizový plán proti šikaně

Prevence rizikových jevů na ZŠ Karlov

Zákony a legislativní materiály vztahující se k řešení šikanování

Právě proběhlo:

Bezpečnost - BESIP, 1. třídy

V pohodě do školy, 3., 4. a 5. třídy

Nekuřátka, program proti kouření, 5. třídy

Dopravní hřiště, 1. - 3. třídy

Prevence užívání alkoholu, 9. třídy