škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 7.9. 16:39:41

Školní metodik prevence - Mgr. Věra Čechová

Milý žáku, milá žákyně,

pokud budeš mít pocit, že je Ti ubližováno, ať už spolužáky ve škole, školní družině či doma, neváhej se obrátit na třídní učitelku, výchovnou poradkyni Kateřinu Čeňkovou, metodika prevence Marii Zrckovou nebo Tvého třídního učitele. Jsou to osoby, kterým se můžeš svěřit a kteří Ti mohou s Tvým trápením pomoci.

Pokud se ostýcháš nebo se stydíš o svých obavách hovořit, můžeš využít školní schránku důvěry, kam vložíš psaníčko s Tvými starostmi, které nemůžeš vyřešit sám, s kamarády nebo s rodiči. Na svůj vzkaz se podepiš a připiš jméno učitele, kterému nejvíce důvěřuješ. Neboj se a svěř se se svými starostmi. Sdělená bolest je poloviční, když se o ni podělíš s někým, kdo pomůže!

Důležitá telefonní čísla a webové stránky, kde lze hledat pomoc

800 155 555 nebo 116 111 - Linka bezpečí pro děti a mládež

774 089 181 – Krizová telefonní linka k šikaně pro žáky, rodiče a učitele

974 871 207 – Mluvčí Policie ČR pro okres Benešov

317 722 904 – Pedagogicko-psycholog. poradna Benešov

317 756 410 – Ambulance dětské psychiatrie

841 220 220 - Poradenská linka pro pedagogy

http://www.linkabezpeci.cz
http://www.sikana.cz
http://www.minimalizacesikany.cz

Doporučení rodičům – signály šikanování

 • Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.
 • Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by se telefonovalo apod.
 • Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.
 • Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat strach. Ztráta chuti k jídlu.
 • Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí dovoz či odvoz autem.
 • Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu).
 • Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!"
 • Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.
 • Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objeví výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.
 • Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze.
 • Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.
 • Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům.
 • Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.)
 • Dítě se vyhýbá docházce do školy.
 • Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku