škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 13.6. 07:10:20

Mezinárodní zkoušky Cambridge English na ZŠ Karlov

V sobotu 3. června opět ožila celá budova ZŠ Na Karlově duchem zkoušek Cambridge English, mezinárodně uznávaných prestižních zkoušek z anglického jazyka, které po světě každoročně skládá více než 5 milionů uchazečů.

Zkoušky mohou skládat již školáčci, ale své zájemce mají především z řad dospívajících a mnohdy i dospělých studentů. Úspěšní uchazeči získávají jazykový certifikát, který jim usnadní nejen další studium, ale i napomůže najít lepší pracovní uplatnění, a tím i finanční ohodnocení. V běžném životě jde o skvělou motivaci ke studiu anglického jazyka, který je velmi důležitý pro profesní dráhu, cestování a běžnou komunikaci.

Samotné zkoušce však nutně předchází příprava. Té se na Benešovsku již řadu let úspěšně věnuje Jazyková škola Language Corner, která je oficiálním Zkouškovým přípravným centrem. Obrovskou výhodou zkoušek Cambridge English je, že jsou propojeny s reálnými životními situacemi a příprava na ně tedy není samoúčelná, rozvíjí především praktické využití jazyka. Díky vhodně voleným tématům jsou studenti dobře motivováni ke komunikaci v anglickém jazyce. Zkouškový den je vždy velmi pečlivě naplánován a připraven, aby se kandidáti cítili co nejlépe a vše proběhlo hladce. Tomu přispívá především organizace, která zkoušku vykonává, Akcent International House a ZŠ Na Karlově, kde se zkoušky konají. Zde mají kandidáti nejen skvělé zázemí, ale hlavně je vše dovršeno milou pomocí a nesmírnou podporou paní učitelek PeadDr. Marie Zrckové a Mgr. Kateřiny Růžičkové.

Letošní nabídka zkoušek byla široká – od dětských YLE, až po FCE. Těšíme na zářijové slavnostní předání certifikátů a otevření nových přípravných kurzů, které opět v červnu vyvrcholí zkouškami.

PeadDr. Marie Zrcková